Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH NGŨ KIM HƯNG LONG

Add: Khu Cầu Ngà, Phường Vân Dương, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Emailcongtyhunglongbn@gmail.com

Tell: 0388 61 5559 – 032 963 9898

Websitehttp://nhomhunglongvn.com/